Corona

Protocol voor de leden voor repetities in de Drie Ranken vanaf oktober 2022

 

Protocol Corona vanaf oktober 2022

We volgen de richtlijnen van het RIVM.

 

De basisadviezen zijn:

-was vaak je handen

-hoest en nies in je elleboog

-blijf thuis bij klachten en doe een test

-zorg voor voldoende frisse lucht

-haal een vaccin, booster- of herhaalprik

 

Voor de repetities geldt:

-doe een test als je twijfelt of klachten hebt

-bij een positieve test; kom niet naar de repetitie en geef het door aan het bestuur

-reinig je handen bij binnenkomst

-neem de ruimte als je dat prettig vindt

-door bij binnenkomst de presentielijst te laten tekenen geef je aan je aan de regels te houden.

-je bent zelf verantwoordelijk en kunt bestuur en verhuurder niet aansprakelijk stellen

 

Bij veel positieve gevallen kan het bestuur nadere maatregelen nemen zoals:

-het afzeggen van de repetitie

-extra afstand verplichten

-tijdens de pauze in de kerkzaal blijven

-dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden

 

We zorgen voor onszelf en voor elkaar.

 

Namens dirigent en bestuur van Novum Canticum

Corry Mulder (voorzitter, 0633834472)