Corona

SOLO ZINGEN IN KOOR

Novum Canticum oefent gewoon veilig door! Zingen kunnen wij echt niet missen.

Bij de repetities zijn steeds een sopraan, een alt, een tenor en een bas aanwezig.

Elke stem zingt om de beurt zijn/haar eigen partij.

Dit alles wordt gefilmd, zodat de andere leden thuis mee kunnen oefenen.

Dankzij  de inzet van dirigent Ineke v. Jaarsveld en pianist Jan Jaap Nuiver

blijven de leden zo erg enthousiast.

Wil je meedoen als we weer allemaal mogen zingen, mail dan naar mailnaar@novumcanticum.nl

————————————————————————————————————–

 

Protocol voor de leden voor repetities in de Drie Ranken vanaf september 2020.

 

Algemene richtlijnen:

We volgen de adviezen van het RIVM en het Koornetwerk Nederland

 • Dat betekent dat je thuis blijft bij corona gerelateerde klachten, je anderhalve meter afstand houdt, je geen handen schudt, je hoest of niest in je elleboog, je je handen regelmatig reinigt en dus zelf de verantwoording draagt voor je aanwezigheid.

 • Bij het betreden van de Drie Ranken draag je een mondkapje. Dat mag af als je bij je stoel bent, maar moet op zodra je je door de ruimte beweegt.

 • Door bij binnenkomst de presentielijst te laten tekenen geef je aan je aan bovenstaande regels te houden.

 • Je bent zelf verantwoordelijk en kunt bestuur en verhuurder niet aansprakelijk stellen

 

Voorbereiding:

 • De grote kerkzaal wordt klaargemaakt volgens de adviezen van het Koornetwerk: de stoelen staan in zigzag-opstelling op minimaal anderhalve meter afstand. Er is voor elke stem een vak beschikbaar.

 • Er zijn begeleiders aangewezen om de stromen te leiden: handen reinigen; presentielijst laten tekenen; zorgen voor openen en sluiten van de deuren; mensen meteen naar de zaal leiden en laten aansluiten bij de klaarstaande stoelen, zodat men niet voor elkaar langs hoeft; bij het verlaten van de zaal aanwijzingen geven. Volg de aanwijzingen van deze mensen.

 

De repetitie:

 • We repeteren momenteel met 4 leden, van elke stemsoort één, die om beurten zingen. Dan andere leden mogen dan mee neuriën. Deze repetitie wordt gefilmd en op een besloten YouTube kanaal geplaatst. De ledenkrijgen een link waarmee ze kunnen inloggen om zo thuis mee te repeteren.

 • Kom niet te vroeg. De deur gaat 10 minuten voor aanvang open. Na handen reinigen en presentielijst laten tekenen ga je meteen naar de zaal.

 • Er is geen koffie-theepauze. Neem zo nodig zelf drinken mee.

 • De toiletten worden zo min mogelijk gebruikt.

 • De jassen gaan mee de zaal in. De garderobe wordt niet gebruikt.

 • Er wordt onderling geen materialen gedeeld. Iedereen gebruikt zijn/haar eigen bladmuziek. Het is fijn als je de aangegeven muziek snel bij de hand hebt, zodat we onze tijd efficiënt kunnen gebruiken.

 • Je blijft bij je stoel.

 • De plaatsen van dirigent en pianist hebben voldoende afstand tot de leden. Heb je vragen voor de dirigent dan kan dat vanaf je plek. Is het privé dan mag je haar of mij mailen

 • De eerste groep start om 19.00 uur en moet om 20.00 uur de zaal verlaten hebben. De eerste groep wordt meteen naar buiten geleid.

 • De tweede groep mag om 20.15 uur naar binnen en zij zijn aanwezig tot 21.15 uur.

 • De leden volgen de aanwijzingen van de daarvoor aangestelde begeleiders op.

 • Bij het weggaan niet blijven napraten binnen. Wil je elkaar nog even spreken doe dat dan buiten.

 • De leden die beide repetities meezingen verblijven in de pauze buiten, of als de weersomstandigheden dat niet toelaten, in de hal op ruime afstand van elkaar.

 

Namens dirigent en bestuur van Novum Canticum

Corry Mulder (voorzitter)

Versie 28-11-2020

Het totale Corona protocol kunt U hier downloaden.