Privacyverklaring

Algemeen
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mailadres van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen voor intern gebruik. De gegevens worden verwijderd nadat het voor het doel waarvoor het werd opgenomen is bereikt.
Via onze site worden geen zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.
E-mailadressen
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een . . .

Deze content is alleen toegankelijk voor abonnees