Privacyverklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk

de site of e-mailadres van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als

individuele (persoons)gegevens, maar alleen voor intern gebruik. De gegevens worden

verwijderd nadat het voor het doel waarvoor het werd opgenomen is bereikt.

Via onze site worden geen zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.

 

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven

of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres

alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze

aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden.

Als u wenst te reageren op deze privacyverklaring of als u vindt dat onze site of ons handelen

hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

 

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien

in deze privacyverklaring, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden.

Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de

mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar mailnaar@novumcanticum.nl

 

Apeldoorn 2018

 

Het totale Privacyreglement kunt U hier downloaden.